+ Website: https://palacesilk.com

+ Fanpage: https://www.facebook.com/palacesilk2020/

+ Pinterest: https://www.pinterest.com/palacesilk/

+ Phone/Zalo: (+84) 975194769 or (+84) 963084329

+ Email: palacesilk2020@gmail.com

+ Address: LK13, L23, Mau Luong, Kien Hung, Ha Dong, Hanoi

LK13,L23, khu đấu giá Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.