CHÍNH SÁCH ĐỔI SẢN PHẨM

 1. Phạm vi áp dụng

Áp dụng đối với các sản phẩm được bán tại Palacesilk hoặc thông qua trang thương mại điện tử tại địa chỉ Palacesilk.com

 1. Điều kiện áp dụng

 • Sản phẩm được đổi trong thời gian 7 ngày bắt đầu tình từ lúc khách hàng nhận được hàng.
 • Điều kiện Đổi: sản phẩm chưa qua sử dụng, còn nguyên tem nhãn và hoá đơn mua hàng.
 • Khách hàng được đổi kích cỡ/màu của sản phẩm cùng mã; hoặc đổi sang sản phẩm khác mã.
 • Khách hàng thanh toán bổ sung phần giá chênh lệch khi đổi sản phẩm giá trị cao hơn. Phần giá chêch lệch dư (nếu có) không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng đổi sản phẩm có giá trị thấp hơn. Giá trị của sản phẩm gốc được tính theo giá tiền thực tế khách hàng đã thanh toán, giá trị của sản phẩm đổi được tính theo giá bán lẻ niêm yết tại thời điểm đổi.
 • Mỗi sản phẩm chỉ được áp dụng đổi một lần.
 • Sản phẩm bị lỗi phát sinh từ việc sử dụng hoặc bảo quản không đúng cách không thuộc phạm vi đổi ngay cả trong thời hạn quy định.
 • Chính sách đổi không áp dụng đối với các phụ kiện sau: khẩu trang, vải lụa.
 • Chính sách đổi không áp dụng đối với sản phẩm mua ở nước ngoài.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

 1. Phạm vi áp dụng

Áp dụng đối với các sản phẩm được bán tại hệ thống cửa hàng của Đông Hương Silk hoặc thông qua trang thương mại điện tử tại địa chỉ Palacesilk.com

 1. Điều kiện áp dụng

 • Sản phẩm được bảo hành30 ngày kể từ ngày mua. Sản phẩm được bảo hành do lỗi của nhà sản xuất.
 • Điều kiện bảo hành: sản phẩm còn trong thời gian bảo hành. Ngoài thời gian Bảo Hành, khách hàng có nhu cầu vui lòng sử dụng dịch vụ (tính phí) của cửa hàng
 • Sản phẩm bị lỗi phát sinh từ việc sử dụng hoặc bảo quản không đúng cách không thuộc phạm vi Bảo Hành ngay cả trong thời hạn quy định.
 • Chính sách Bảo Hành không áp dụng đối với các phụ kiện sau: khẩu trang, vải lụa.
 • Chính sách Bảo Hành không áp dụng đối với sản phẩm mua ở nước ngoài.