Palace Silk đảm bảo:

? Chất Thật: 100% sản phẩm đều bằng tơ tằm nguyên chất! Bạn có biết giữa “Lụa” và “Lụa Tơ Tằm” khác biệt lắm không?

? Giá Thật: Giá cạnh tranh – công khai, minh bạch. Chỉ số tơ tằm ghi trên sản phẩm đúng như kiểm định chất lượng.

? Xuất Xứ Thật: Các sản phẩm đều được sản xuất bởi các nghệ nhân làng nghề dệt lụa cổ truyền ở Nha Xá, Duy Tiên, Hà Nam – làng nghề có truyền thống dệt lụa hàng trăm năm nay, cung cấp các thành phẩm lụa tơ tằm khắp trong và ngoài nước.