Category Archives: Khăn lụa thủy ấn

Tranh Lụa Tơ Tằm

Mỗi bức Tranh Lụa Tơ Tằm đều là một tác phẩm đặc biệt Không phải loại tơ tằm nào cũng vẽ được, người ta phải chọn được loại lụa tơ tằm thích hợp để vẽ. Không giống như tranh sơn mài, tranh sơn dầu, tranh lụa được gọi theo tên. Tuy kỹ thuật vẽ trên […]